× Kiểm tra đơn hàng

Lọc Carbon Dạng V

SAAF™ TY Chemical Filter
SAAF™ TY Chemical Filter là bộ lọc hóa học được thiết kế để loại bỏ hiệu quả nồng độ khí trung bình và thấp. SAAF™ TY Chemical Filter có nhiều lựa chọn về vật liệu và khay phương tiện có thể thay thế. SAAF™ TY Chemical Filter có khả năng hấp phụ cao với quá trình tẩm chân không độc đáo.

VariSorb® XL15
Bộ lọc hiệu suất cao của VariSorb® XL15 high-efficiency filters được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí trong nhà thông qua việc loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm hạt, khí trong nhà và ngoài trời thường thấy trong môi trường đô thị.

VariSorb™ XL SAAF City
Bộ lọc hiệu suất cao của VariSorb™ XL SAAF City được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí trong nhà thông qua việc loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm hạt, khí trong nhà và ngoài trời thường thấy trong môi trường đô thị.

VariSorb® XL
Bộ lọc VariSorb® XL được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí trong nhà thông qua việc loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm trong nhà và ngoài trời, bao gồm VOC, SOx, NOx và Ozone. Để tăng hiệu suất lọc, Bộ lọc VariSorb XL có thể gia tăng thêm số lượng hạt trong bộ lọc.

VariSorb® HC
Bộ lọc VariSorb® HC được thiết kế để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm trong nhà và ngoài trời thông thường để giúp giảm thiểu các vấn đề về Chất lượng không khí trong nhà. Thích hợp để trang bị thêm vào các hệ thống HVAC hiện có để xác định trong xây dựng mới.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá