× Kiểm tra đơn hàng

Series 629HLP
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 629HLP giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 3500
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 3500 giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 616KD-LR
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 616KD-LR giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 629C
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 629C giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 668B/D
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 668B/D giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 3100MP
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 3100MP giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Model DevCom2000
Model DevCom2000 là phụ kiện đi kèm của cảm biến chênh áp giúp dễ dàng theo dõi thông số chênh áp đo được. Có thể nói Model DevCom2000 là một thiết bị không thể thiếu của cảm biến chênh áp dùng trong công nghiệp.

Series 648B & 648C
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 648B & 648C giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series AT2605
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series AT2605 giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series AT2MS
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series AT2MS giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 607D
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 607D giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Series 677B
Cảm biến chênh áp giúp theo dõi áp suất tĩnh trong đường ống gió, giúp kiểm soát vận hành của quạt. Ngoài ra giúp theo dõi tình trạng lưới lọc trong AHU, theo dõi áp suất phòng trong phòng sạch dược phẩm, điện tử. Cảm biến chênh áp Series 677B giúp đo vận tốc gió/lưu lượng trong hệ VAV.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá