× Kiểm tra đơn hàng

Xử Lý Mùi Tiêu Chuẩn

SAAF™ Front Access Housings (FAH)
Thiết bị xử lý mùi SAAF™ Front Access Housings (FAH) lại là một sản phẩm được thiết kế để chứa một bộ lọc sơ bộ sâu 2 ", sau đó là các băng pha khí. SAAF™ Front Access Housings (FAH) được thiết kế để ngăn chặn năng lượng đi qua và lãng phí, cung cấp không khí sạch nhất.

Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá