× Kiểm tra đơn hàng

Series 610

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Mỹ
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
Ideal for Clean Rooms, Easy to Field Calibrate with Security Key
Low Differential Pressure Transmitter measure pressure and flow at high resolutions. Easy access pressure ports and electrical connections, removable process heads, and detachable terminal blocks.
 
Features
 • Ranges down to 0.1" w.c. with 0.25% or 0.5% F.S. accuracy
 • Removable process head for simplified installation
 • Secure operation ensured with calibration only possible via separate calibration key
 • Calibration certificate included with ± 0.25% accuracy models
Specifications
 • Service: Air or similar non-conducting gases.
 • Accuracy: ±0.25% or ±0.5% F.S.
 • Stability: ±0.5%/yr.
 • Temperature Limits: -20 to 160°F (-29 to 71°C).
 • Pressure Limits: 2 psi (0.137 bar).
 • Thermal Effect: 0.5% FS.
 • Power Requirements: 13.5 to 30 VDC.
 • Output: 4 to 20 mA.
 • Loop Resistance: 800 ohms max.
 • Current Consumption: 25 mA.
 • Zero and Span Adjustments: External security key pendant.
 • Response Time: 0.02 to 0.04 seconds.
 • Electrical Connections: Detachable screw terminal connector.
 • Process Connections: 3/16" O.D. barbed brass fittings on removable process head.
 • Enclosure Rating: Fire retardant ABS.
 • Mounting Orientation: Vertical.
 • Weight: 9 oz (255 g).
 • Agency Approvals: CE.
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-BDE
610-00C-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-BDV
610-00C-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-BNE
610-00C-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-BNV
610-00C-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-DDE
610-00C-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-DDV
610-00C-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-DNE
610-00C-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-00C-DNV
610-00C-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-BDE
610-01A-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-BDV
610-01A-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-BNV
610-01A-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-DDE
610-01A-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-DDV
610-01A-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-DNE
610-01A-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01A-DNV
610-01A-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-BDE
610-01B-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-BDV
610-01B-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-BNE
610-01B-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-BNV
610-01B-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-DDE
610-01B-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-DDV
610-01B-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-DNE
610-01B-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01B-DNV
610-01B-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-BDE
610-01C-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-BDV
610-01C-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-BNE
610-01C-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-BNV
610-01C-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-DDE
610-01C-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-DDV
610-01C-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-DNE
610-01C-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01C-DNV
610-01C-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-BDV
610-01D-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-BNE
610-01D-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-BNV
610-01D-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-DDE
610-01D-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-DDV
610-01D-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-DNE
610-01D-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-01D-DNV
610-01D-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-BDV
610-05A-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-BNV
610-05A-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-DDE
610-05A-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-DDV
610-05A-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-DNE
610-05A-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05A-DNV
610-05A-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-BDE
610-05B-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-BDV
610-05B-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-BNE
610-05B-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-BNV
610-05B-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-DDE
610-05B-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-DDV
610-05B-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-DNE
610-05B-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05B-DNV
610-05B-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-BDE
610-05C-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-BDV
610-05C-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-BNE
610-05C-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-BNV
610-05C-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-DDE
610-05C-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-DDV
610-05C-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-DNE
610-05C-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05C-DNV
610-05C-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-BDE
610-05D-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-BDV
610-05D-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-BNV
610-05D-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-DDE
610-05D-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-DDV
610-05D-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-DNE
610-05D-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-05D-DNV
610-05D-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-BDE
610-10A-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-BDV
610-10A-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-BNV
610-10A-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-DDE
610-10A-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-DDV
610-10A-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-DNE
610-10A-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-10A-DNV
610-10A-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-BDE
610-25A-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-BDV
610-25A-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-BNE
610-25A-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-BNV
610-25A-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-DDE
610-25A-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-DDV
610-25A-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-DNE
610-25A-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25A-DNV
610-25A-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-BDE
610-25B-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-BDV
610-25B-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-BNE
610-25B-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-BNV
610-25B-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-DDE
610-25B-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-DDV
610-25B-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-DNE
610-25B-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25B-DNV
610-25B-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-BDE
610-25C-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-BDV
610-25C-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-BNE
610-25C-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-BNV
610-25C-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-DDE
610-25C-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-DDV
610-25C-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-DNE
610-25C-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25C-DNV
610-25C-DNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-BDE
610-25D-BDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-BDV
610-25D-BDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-BNE
610-25D-BNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-BNV
610-25D-BNV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-DDE
610-25D-DDE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-DDV
610-25D-DDV
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-DNE
610-25D-DNE
Liên hệ
Cảm biến chênh áp 610-25D-DNV
610-25D-DNV
Liên hệ
Phụ kiện A-165
A-165
Liên hệ
Phụ kiện A-616
A-616
Liên hệ
Phụ kiện A-617
A-617
Liên hệ
Phụ kiện A-489
A-489
Liên hệ
Phụ kiện A-231
A-231
Liên hệ
Phụ kiện A-486
A-486
Liên hệ
Phụ kiện A-487
A-487
Liên hệ
Phụ kiện A-295
A-295
Liên hệ
Phụ kiện NISTCAL-PT1
NISTCAL-PT1
Liên hệ
Phụ kiện A-360
A-360
Liên hệ
Phụ kiện A-302F-A
A-302F-A
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
Yêu cầu báo giá
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0827.077.078
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Nam: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0829.077.078
  + Email: tri@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Đăng ký nhận email khuyến mãi Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin khuyến mãi
Hotline:
0829.077.078
Ngoài giờ:
0827.077.078
Yêu cầu báo giá